Bij ons brandt het vuur al

Bij ons brandt het vuur al

zaterdag 24 maart 2012

FotomomentHet fotomoment, waarop collega's van Flevoland helaas een belangrijke bespreking hadden.

woensdag 22 februari 2012

Fotomoment einde lunch

Ons fotomoment is gepland op Woensdag 21 maart 2012, 14.45u. in CIOS 2.20 in het CIOS/HAN gebouw. Hier is een voor ROCvA en ROC-F ingerichte ontmoetingsruimte.

dinsdag 21 februari 2012

ROCvA en ROC-F samen op dé conferentie

Op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT, 21 en 22 maart op Papendal zijn zes presentaties van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland:
- Smart Media Advisor (Ben Visscher en Auke van Scheltinga) - Hoe maak je van een student een echte ondernemer? (Ria Bleeker) - Ondernemen kan je leren (Ria Bleeker) - Cloudcomputing in het onderwijs (Rob Keemink)- Experiment Video in Proeve van bekwaamheid bij ROC Flevoland (Tineke Buitenwerf)
- Route 66, het effect van een veranderbeweging (Mark Vlasblom)

In totaal zullen er op de conferentie 250 presentaties zijn en wordt er gerekend op 1500 deelnemers van 65 instellingen! Een duidelijker bewijs dat er veel te delen valt als het gaat om Onderwijsvernieuwing en ICT is er niet te geven.

Alle presentaties kun je zien in de programma-matrix op http://www.cviweb2012.nl/home.aspx Op deze site is het ook mogelijk om een eigen programma samen te stellen voor Dé Conferentie in Papendal. Men kan zich nog als deelnemer aanmelden voor Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012 op de website www.cviweb.nl

Op de Conferentie is er ook eigen ontmoetingsruimte voor ROCvA en ROC-F, beschikbaar in het CIOS/HAN gebouw, een 'van buiten af herkenbare' ruimte met 12 stoelen, CIOS 2.20, waar je vanaf de centrale trap in het gebouw via glaswanden binnen kijkt. De ruimte wordt voor de herkenbaarheid aangekleed met herkenbare materialen van ROCvA en ROC-F.

Jan Floris

donderdag 22 september 2011

ROCvA-ROC-F op weg naar Papendal 2012

De IT-konferentie voor onderwijs en ICT wordt in maart 2012 gehouden in Papendal.

Presentatievoorstellen kunnen ingediend worden.

Johan de Jong, sen. beleidsmedewerker ROCvA en lid van de Programmacommissie voor deze conferentie gaf aan dat er mogelijk een verbinding gelegd kan worden met de conferentie voor ROCvA en ROC-F welke in februari gepland gaat worden.

donderdag 15 april 2010

ICT Benchmark BVE– Jan Bartling (ROC Aventus/saMBO~ICT, Jeroen Westerik M&I Partners)

Doel benchmark:
-Inzicht in kostenniveaus van vergelijkbare instellingen
-eenduidige categorisering

Deelnemers:
12 deelnemers aan de benchmark 2010, in 2009 7 deelnemers. Er zijn er 5 uit 2009 die ook in 2010 mee hebben gedaan.

Meedoen aan de benchmark:
Het is geen sinecure, meedoen aan de benchmark: veel werk! Maar het moet wel wat opleveren. Bovendien moet het binnen de instelling veilig zijn om mee te doen: stel dat je resultaten ongunstig uitkomen (relatief gezien): wordt dan direct je kop eraf gehakt? Bovendien ga je buiten de instelling ook met de billen bloot (naar collega’s binnen de benchmark)

De resultaten
Er zijn grote verschillen te onderscheiden: van invloed is de grootte van de instelling (groter = goedkoper) Outsourcing of niet: men lijkt nu duurder uit te zijn… Wel of niet laptops ingevoerd voor leerlingen vertroebelt de resultaten ook. (De instellingen zijn helaas geanonimiseerd: wie is welke instelling??)

De boodschap?
Benchmarken is erg moeilijk?! De benchmark zegt heel veel wel, maar nog veel meer niet. Kosten worden eventueel inzichtelijk (behalve dan verborgen kosten ;) maar opbrengsten helemaal niet. Wat levert een investering op? Welke effecten/rendement haal je.

Waar je als instelling het meeste uit haalt, aldus Jan is de interactie met de andere deelnemers van de benchmark: dat houdt je scherp!

Wat is uw mening? debatteren bij het Horizoncollege

1. Iedere deelnemer een laptop.
De discussie gaat  over de toegevoegde waarde van een laptop voor elke leerling van elke opleiding. Wel of niet voor de inburgeraars? Wel of niet voor de metselaars. Men heeft vooral veel moeite met het MOETEN.

2. School op je mobiel: een logische ontwikkeling
-extra dienst (rooster etc. voor informatie)
-maar ‘s avonds met je leerling moeten skypen…?

Misschien moeten we het eerst maar eens normaal vinden dat je vanuit je stageadres of thuis of in het openen leercentrum met je docent kunt skypen en dat hij niet op loopafstand hoeft te zijn!

Het grappige is dat bij de telefoon geen discussie bestaat over het wel of niet aanschaffen van een telefoon, dat iedereen een smartphone moet hebben om gebruik te maken van de dienstverlening.

3. Iedere deelnemer een internetrijbewijs
Internet vaardigheden en nettiquette hoort in het rijtje van burgerschapscompetenties denk ik. Behandelen en herhalen, herhalen, herhalen! In het licht van de openingskeynote moet Japie Krekel wel worden neergezet!

Benieuwd wie de winnaar wordt van het debatteren! Er is een prachtige prijs te winnen: allerlei gadgets van het Horizoncollege.
Een hele leuke sessie trouwens!

En de winnaar is…. Arjan Droog!

woensdag 14 april 2010

delen?

* In de presentatie mbt Burgerschap/Connect van Ria Bleeker werd goed gedeeld. Ervaringen van deelnemers, roc's, auteurs, uitgeverij en bezoekers gingen vlot over tafel.
* De presentatie van het Portaal van KW1c met Sharepoint zag er goed uit met visie, voorbereidde metadatering inrichting en techniek op basis van een datacenter wat ik eerder van hen zag mbt presentieregistratie. Het delen van de positieve ervaring werd helaas wat getemperd, toen ik collega's sprak over de implementatie. Draagvlak en delen op de vloer moet nog op gang komen..........
* De gezamenlijke presentatie van mbo-raad en sambo-ict mbt "managementinformatie" was hoopgevend. De 45 stakeholders die de roc's bevragen mbt diplomering, doorstroming, uitstroming, presentie etc. worden vanuit de gezamenlijkheid van roc's, mboraad, kennisnet en mboraad commitment gevraagd in een standaardiseringstraject, wat zinvollere informatie op moet leveren, op het juiste moment. Was hier sprake van delen? De zaal was enthousiast met de aangereikte beelden, dus gedeelde vreugde? Minder beheerslast en registratie moet leiden tot minder kosten en meer mensen voor de klas.
* Het delen op de informatiemarkt en aan de bar gaat nog door............