Bij ons brandt het vuur al

Bij ons brandt het vuur al

donderdag 15 april 2010

ICT Benchmark BVE– Jan Bartling (ROC Aventus/saMBO~ICT, Jeroen Westerik M&I Partners)

Doel benchmark:
-Inzicht in kostenniveaus van vergelijkbare instellingen
-eenduidige categorisering

Deelnemers:
12 deelnemers aan de benchmark 2010, in 2009 7 deelnemers. Er zijn er 5 uit 2009 die ook in 2010 mee hebben gedaan.

Meedoen aan de benchmark:
Het is geen sinecure, meedoen aan de benchmark: veel werk! Maar het moet wel wat opleveren. Bovendien moet het binnen de instelling veilig zijn om mee te doen: stel dat je resultaten ongunstig uitkomen (relatief gezien): wordt dan direct je kop eraf gehakt? Bovendien ga je buiten de instelling ook met de billen bloot (naar collega’s binnen de benchmark)

De resultaten
Er zijn grote verschillen te onderscheiden: van invloed is de grootte van de instelling (groter = goedkoper) Outsourcing of niet: men lijkt nu duurder uit te zijn… Wel of niet laptops ingevoerd voor leerlingen vertroebelt de resultaten ook. (De instellingen zijn helaas geanonimiseerd: wie is welke instelling??)

De boodschap?
Benchmarken is erg moeilijk?! De benchmark zegt heel veel wel, maar nog veel meer niet. Kosten worden eventueel inzichtelijk (behalve dan verborgen kosten ;) maar opbrengsten helemaal niet. Wat levert een investering op? Welke effecten/rendement haal je.

Waar je als instelling het meeste uit haalt, aldus Jan is de interactie met de andere deelnemers van de benchmark: dat houdt je scherp!

Wat is uw mening? debatteren bij het Horizoncollege

1. Iedere deelnemer een laptop.
De discussie gaat  over de toegevoegde waarde van een laptop voor elke leerling van elke opleiding. Wel of niet voor de inburgeraars? Wel of niet voor de metselaars. Men heeft vooral veel moeite met het MOETEN.

2. School op je mobiel: een logische ontwikkeling
-extra dienst (rooster etc. voor informatie)
-maar ‘s avonds met je leerling moeten skypen…?

Misschien moeten we het eerst maar eens normaal vinden dat je vanuit je stageadres of thuis of in het openen leercentrum met je docent kunt skypen en dat hij niet op loopafstand hoeft te zijn!

Het grappige is dat bij de telefoon geen discussie bestaat over het wel of niet aanschaffen van een telefoon, dat iedereen een smartphone moet hebben om gebruik te maken van de dienstverlening.

3. Iedere deelnemer een internetrijbewijs
Internet vaardigheden en nettiquette hoort in het rijtje van burgerschapscompetenties denk ik. Behandelen en herhalen, herhalen, herhalen! In het licht van de openingskeynote moet Japie Krekel wel worden neergezet!

Benieuwd wie de winnaar wordt van het debatteren! Er is een prachtige prijs te winnen: allerlei gadgets van het Horizoncollege.
Een hele leuke sessie trouwens!

En de winnaar is…. Arjan Droog!

woensdag 14 april 2010

delen?

* In de presentatie mbt Burgerschap/Connect van Ria Bleeker werd goed gedeeld. Ervaringen van deelnemers, roc's, auteurs, uitgeverij en bezoekers gingen vlot over tafel.
* De presentatie van het Portaal van KW1c met Sharepoint zag er goed uit met visie, voorbereidde metadatering inrichting en techniek op basis van een datacenter wat ik eerder van hen zag mbt presentieregistratie. Het delen van de positieve ervaring werd helaas wat getemperd, toen ik collega's sprak over de implementatie. Draagvlak en delen op de vloer moet nog op gang komen..........
* De gezamenlijke presentatie van mbo-raad en sambo-ict mbt "managementinformatie" was hoopgevend. De 45 stakeholders die de roc's bevragen mbt diplomering, doorstroming, uitstroming, presentie etc. worden vanuit de gezamenlijkheid van roc's, mboraad, kennisnet en mboraad commitment gevraagd in een standaardiseringstraject, wat zinvollere informatie op moet leveren, op het juiste moment. Was hier sprake van delen? De zaal was enthousiast met de aangereikte beelden, dus gedeelde vreugde? Minder beheerslast en registratie moet leiden tot minder kosten en meer mensen voor de klas.
* Het delen op de informatiemarkt en aan de bar gaat nog door............

WRLD & Onderwijscatalogus Wellantcollege – Bert van Daalen, David Dekker

WRLD = Wellant – Rivor- Leiden – Da Vinci: een netwerk waarin met vereende krachten aan  onderwijsontwikkeling wordt gewerkt.

Onderwijscatalogus = al het onderwijs dat een instelling kan aanbieden

van groepen naar individuen naar groepen
Momenteel gaat het onderwijs nog uit van groepen: als je meer richting individueel onderwijs gaat, ontstaan er groepen. De basis is een individueel arrangement. Een roosterbare eenheid. Het kan groter of kleiner zijn: een dagdeel of 10 weken achterelkaar een dagdeel.

Onderwijscatalogus implementeren?
Implementeren en implementeren is twee: Je kunt de OC vullen met de examendossiers (en dan nog kun je dieper of minder diep gaan) maar je kunt de onderwijscatalogus ook inzetten voor de flexibilisering van het onderwijs. Voor het goed functioneren van het KRD is tenminste nodig dat het examendossier wordt geïmplementeerd. (Dat kan ook op heel hoog niveau zijn: alleen behaald ja/nee)

Je kunt er veel meer mee: Flexibilisering
Maar flexibiliseren kan alleen door te standaardiseren: Hoeveel instroommomenten bijvoorbeeld? Wanneer? Periodes gelijk trekken.

Denk Groot, Begin Klein
of: beginnen met het doel voor ogen. Anders zet je een methodiek neer die straks niet meer werkt. Eigenlijk Heel Logisch.

Randvoorwaarden
Hou er rekening mee dat de beheerslast heel groot kan zijn: kun je dat wel aan als instelling? Misschien moet e.e.a. geparkeerd worden tot de instelling eraan toe is? Als je geen volledig geflexibiliseerd programma hebt, heeft het vullen van de onderwijscatalogus met onderwijseenheden GEEN toegevoegde waarde, stelt men. Beheerslast te groot, toegevoegde waarde nihil. Totdat je andere modulen wellicht gaat gebruiken die ook een onderwijscatalogus vereisen.

Deze presentatie verwart me wel… Het lijkt net of het triple A-verhaal rond de onderwijscatalogus alleen werkt als je volledig gaat flexibiliseren?

Wie wil daarop reageren??

Verplichte scholing: de bonus is een laptop (NovaCollege, Annet Smith, Bernadette Sprenkeling)

Annet en Bernadette delen gelijk aan alle deelnemers het boekje (laptops in het MBO, hoe? zo! ook vandaag en morgen te verkrijgen bij Kennisnet –en te bestellen via kennisnet.nl-)) uit :).

Tijdens de inleiding waar naar de motivatie van de mensen in de zaal wordt gevraagd, blijkt gelijk dat het onderwerp breder moet worden gezien dan het ‘ding’ alleen.

Alle docenten (800) van het Nova hebben ondertussen een laptop en de bijbehorende scholing ontvangen.

Kader
Een aantal jaren geleden is  Nova met een traject gestart met als titel ‘ICT as a commodity’. Gezorgd moest worden voor voorzieningen in de gebouwen en laptops voor docenten en studenten. Om ervoor te zorgen dat er ook optimaal gebruik wordt gemaakt van alle investeringen werd ervoor gekozen om verplicht te scholen. Een verplichte dag. Pas na afloop kreeg men de laptop. De scholing werd georganiseerd door de eigen organisatie (nova-academie) daar speciaal voor bedoeld. De docenten contractonderwijs zijn hiervoor opgeleid. (er zijn twee varianten aangeboden: een normale en eentje met een wat zwaardere processor voor bijvoorbeeld autocad)

Verplicht karakter =WEERSTAND
Gelukkig verstomde de negatieve geluiden snel. De cursus ging niet over het gebruiken van de laptop, maar de toepassing van de laptop in de les!

Naast de scholingsdag wordt de mogelijkheid geboden om terug te komen met andere vragen.

De laptopscholingsdag wordt onderverdeeld in 4 blokken:
1. techniek en veiligheid (inloggen met een token en hoe de omgeving is beveiligd)
2. portal en email (basishandigheidjes over de nova portal en outlook vs webmail, toch weer nuttig na een paar jaar ermee werken)
3. digitaal leermateriaal zoeken en vinden (teleblik,kennisnet, wikiwijs)
4. digitaal leermateriaal maken (zelf iets produceren)
Het scholingsmateriaal van de dag wordt nu ook verspreid en mag worden hergebruikt.

Tip
: Een filmpje wat erg leuk is over veiligheid en informatiebeveiliging gemaakt door studenten van ROC Midden Nederland (What the h@ck) Een leuke aanleiding voor discussie!

Praktisch: Stroomvoorziening lastig: mensen hebben echt stroom nodig: leidt toch soms tot onveilige situaties (draden over de grond).

Samenstelling van de groep
Bij scholing is het lastig om de samenstelling van de groep gunstig te laten zijn:
-Grote verschillen in digitale vaardigheid (er zou van te voren een intake moeten plaatsvinden, maar men kan ook leren van elkaar?)
-Wat kun jij mij vertellen? Ik weet alles al..
-Groepen waren heterogeen, ook om teams niet helemaal leeg te laten stromen. Dat levert soms een leuke groep op en soms niet.

Na-en vervolgscholing
De ruimte om verder ‘door te leren’ wordt nadrukkelijk aangeboden: Veel docenten willen graag meer weten over de portal en powerpoint. Er zijn meerdere trainingen aangeboden waarop men kon inschrijven.

Dagelijks nodig
De laptop zal bij Nova ook worden gebruikt voor het dagelijks werken met Magister door docenten.

Uitfaseren vaste werkplekken
De vaste werkplekken zijn er helemaal uitgegooid. Het afscheid nemen was soms niet gemakkelijk… (hier ook veel weerstand…)
Wellicht moet er wat worden geregeld mbt arbo. Ook voor de leerlingen:docenten moeten leerlingen niet de hele dag achter de laptop laten werken (let op: voor leerlingen gelden dezelfde regels als voor medewerkers mbt 2 uur!)

Als voordeel wordt gezien dat men nu thuis ook overal bijkan: applicaties worden streaming aangeboden.

Stellingen:
1. verplichte scholing is nodig: uit henzelf komen docenten er niet toe. Prikkelen zou beter zijn, maar gaat te langzaam? Het moet sowieso onmogelijk worden gemaakt om op  andere wijzen te kunnen werken.

2. als je een docent een laptop en beamer geeft, ontstaat de behoefte om ermee te werken vanzelf. Dit is wel gedeeltelijk waar. Zeker als er relevante content beschikbaar en vindbaar is.


tip: kijk naar laptops met een numeriek toetsenbord voor de docenten die veel met excel en boekhoudprogramma’s werken.

www.slideshare.net/novacollege (alle presentaties van het novacollege staan daar)

Meer weten over het scholingsaanbod van nova-academie? er is nog een sessie over! ronde 4 ruimte 47.

dinsdag 13 april 2010

Kennisdeling Chipkaart

Binnen de verdiepingssessie van Jaap de Mare, mbt Aanwezigheidsregistratie krijg ik de ruimte om met saMBO-ICT een groep voor Kennisdeling te vormen. Naast de chipkaartapparatuur en programmatuur, beogen we ook de uitwisseling van in- en externe processen in een kennisdeling te krijgen. Daarbij valt ook te denken aan de groeiende vraag naar externe rapportages. Vinden we als ROC's los of met elkaar de wielen uit?

Morgen is het zover :)

En ik zal mijn uiterste best doen zoveel mogelijk te bloggen!